Sociale Innovatie: a hot issue 4 HR? 16 november in Zwolle

Hogeschool Windesheim heeft per 1 mei van dit jaar een Lector Sociale Innovatie: Sjiera de Vries. Reden des te meer voor de NVP Overijssel (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling) om dit thema eens in al haar facetten en actuele verschijningsvormen uit te diepen. De bijeenkomst, op 16 november bij de Hogeschool, start met twee inleiders gevolgd door een discussie onder leiding van een bekende Zwolsche journalist. Vervolgens zijn er vijf verschillende, prikkelende workshops te bezoeken.

Inleiders

Welkom in de wondere wereld van de Sociale Innovatie – Sjiera de Vries; lector Sociale Innovatie Hogeschool Windesheim
Organisaties die willen presteren investeren in innovaties. Vaak gaat het dan om technische innovaties, maar dat blijkt een te beperkte insteek. Dat heeft geleid tot steeds meer aandacht voor Sociale innovatie. Daar wordt veel over gesproken en geschreven, maar wat is het nu eigenlijk? En waar komt het vandaan? Sjiera de Vries introduceert u vanmiddag in de wereld van de Sociale Innovatie. Ze biedt daarbij onder andere een overzicht van breedte van het begrip, en laat aan de hand van voorbeelden zien wat Sociale Innovatie organisaties en medewerkers oplevert, maar ook wat het van hen vraagt.

Duurzaam mensgericht ondernemen en de strategische kansen voor HR – Glenn van der Burg; senior programmamanager People bij MVO Nederland
‘Een organisatie is een groep mensen die samen een zelfde doel nastreeft.’ aldus Glenn van der Burg. Een eenvoudige zin, waar velen het mee eens zijn. Maar waarom zijn we dan toch de menselijkheid stelselmatig uit organisaties aan het verwijderen? Veel mensen gaan dagelijks met frisse tegenzin naar hun werk en vele anderen komen de arbeidsmarkt niet eens op. Terwijl we weten dat werkende mensen gezonder zijn dan werklozen. En dat gelukkige medewerkers minder ziek zijn, productiever en creatiever zijn. Redenen te over om de mens weer centraal stellen in organisaties. Wat is nu eigenlijk die People kant van MVO? En waar liggen de kansen voor HR om eindelijk hun strategische positie te claimen?
Na discussie en het (netwerk)diner kunt u kiezen uit vijf Workshops:

Juridische risico’s en andere aspecten van Het Nieuwe Werken (HNW) – Mariska Broekman; Het Behoudburo en Arne Pruijt van Pro(t)action
Stel iemand werkt thuis, in het kader van HNW en krijgt tijdens werktijd een ongeluk? Wat zijn dan de juridische consequenties? Welke risico’s en aandachtspunten spelen nog meer een rol? Je hoort veel over dit onderwerp, maar welke resultaten zijn er eigenlijk al mee geboekt? En hoe heeft iedereen zich aan de bijbehorende arbeidsmores aangepast? Wat betekent HNW voor managers en blijf je een inspirerend leider? Hoe laat je mensen los en coach je op basis van vertrouwen en resultaten?
Mariska en Arne nemen u in een interactieve workshop mee langs deze aandachtsgebieden.

De kracht van Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) – Eerde de Swart MVO Nederland
Steeds meer bedrijven zetten zich vrijwillig in voor de samenleving. Omdat anderen helpen voldoening geeft. Omdat samenwerken met onalledaagse doelgroepen leuk en leerzaam is. Maar ook omdat ze beseffen dat zakelijk succes alleen mogelijk is in een vitale omgeving. MBO spreekt tot de mens in de werknemer. En daar draait het uiteindelijk om. Zeker bij HR. Een effectief MBO-beleid trekt nieuwe medewerkers aan, ontwikkelt de competenties van bestaande medewerkers en verhoogt hun betrokkenheid. In deze workshop laat Eerde de Swart u zien hoe bedrijf en samenleving elkaar kunnen versterken. Vervolgens gaat u met elkaar in dialoog over hoe MBO voor u als HR-professional kan werken. Eerde de Swart is Senior Project Manager MBO bij MVO Nederland.
 
Sociale Innovatie en het benutten van verscheidenheid door Sjiera de Vries – lector Sociale Innovatie Hogeschool Windesheim
Een belangrijk aspect van Sociale Innovatie is het maximaal benutten van de competenties van medewerkers, en het beiden van ruimte voor ontplooiing. Gezien de grote verschillen tussen individuele medewerkers lukt dat niet met een ‘one size fits all-beleid’. Maar hoe dan wel? Weten we eigenlijk wel waar onze mensen goed in zijn? Zoeken we naar mogelijkheden om talenten optimaal te benutten, ook als het gaat om niet alledaags talent? In deze workshop onderzoeken we wat op dit vlak mogelijk is, maar ook waar de belemmeringen zitten. Speciale aandacht besteden we daarbij aan de potentiële winst die te halen is uit het gericht inzetten van verscheidenheid om tot innovaties te komen. Dit vanuit de gedachte dat het combineren van een brede range van ideeën, ervaringen en kennis, leidt tot nieuwe manieren van denken en doen: 1 + 1 = 3.

Aannemen van een werknemer met afstand tot arbeidsmarkt – spreker volgt
De deur uit met die vooroordelen dat een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt niet zou kunnen voldoen. U mist daarmee arbeidspotentieel. Bovendien zijn de risico’s klein, omdat het UWV de eerste jaren zaken afdekt. Bij het doen van aanbestedingen bij het Rijk boven de 5 ton moet u aantonen dat 5% van uw personeelsbestand uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bestaat. Daarnaast zijn er ook bedrijven die dat gaan eisen.
Het Social Return On Investment (SROI), het rendement van maatschappelijke investeringen in economische èn sociale zin, is groter dan u denkt.

De nieuwste CAO is een individuele CAO – spreker volgt
“Naar nieuwe arbeidsverhoudingen” heet het manifest dat werkgeversorganisatie AWVN en enkele grote vakbonden in de marktsector samen hebben uitgebracht. Er wordt gepleit voor nieuwe vormen van CAO’s, de ontvoogding van de werknemer, individuele afspraken met de werknemer. Hoe ziet een moderne organisatie met geüpdate CAO eruit? Waarom is het überhaupt nodig? Hoe pas je dit praktisch toe binnen verschillende organisaties? Bij deze workshop vindt u een aantal antwoorden.

Programma
15.45 – 16.30         Ontvangst met een kop koffie/thee
16.30 – 17.45         Twee inleiders en debat rond Sociale Innovatie
18.00 – 18.45         Diner en tijd voor netwerken
18.45 – 20.15         Workshopronde
Vanaf 20.15 uur    Borrel en netwerken

Kosten
Voor NVP-leden is de bijeenkomst gratis. Niet-leden betalen een bedrag van € 50,- Aanmelden kan via de volgende link: http://www.nvp-plaza.nl/site/nl/actueel.phtml?p=agenda-item&index=1312.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *